Photos

  • Elio Fabian (Győri ETO FC)
    Elio Fabian (Győri ETO FC)
    Elio Fabian in action against FC Anzhi Tallinn
    15 August 2011
    ©Thomas Neumayer

Player statistics

Squad