Photos

 • Serhiy Yakunin (Ukraine)
  Serhiy Yakunin (Ukraine)
  Action from Ukraine's 4-1 qualifying round defeat of Hungary
  27 February 2011
  ©Andriy Belyakov
 • Serhiy Yakunin, Valeriy Legchanov & Denys Ovsyannikov (Ukraine)
  Serhiy Yakunin, Valeriy Legchanov & Denys Ovsyannikov (Ukraine)
  Ukraine celebrate scoring in their 4-3 qualifying round win against Belgium (photo: Andriy Belyakov)
  24 February 2011
  ©Andriy Belyakov

Player statistics

Squad