Photos

  • Denys Ovsyannikov (Ukraine) & Zsolt Gyurcsányi (Hungary)
    Denys Ovsyannikov (Ukraine) & Zsolt Gyurcsányi (Hungary)
    Action from Ukraine's 4-1 qualifying round defeat of Hungary
    27 February 2011
    ©Andriy Belyakov

Player statistics

Squad