Photos

  • Péter Németh (Hungary) & Slobodan Janjić (Serbia)
    Péter Németh (Hungary) & Slobodan Janjić (Serbia)
    Slobodan Janjić (No7) of Serbia in action against Péter Németh (No4) of Hungary during their Futsal World Cup qualifier
    28 March 2012
    ©mlsz.hu