Matches
DateHome Away
Last updated: 03/08/2015 11:08 CET
08/08/2015Legenda-ShVSMLegenda-ShVSM-WFC Ternopolyanka TernopilWFC Ternopolyanka Ternopil
08/08/2015Rodyna-LitseyRodyna-Litsey-WFC-2 KharkivWFC-2 Kharkiv
24/08/2015Rodyna-LitseyRodyna-Litsey-WFC Ternopolyanka TernopilWFC Ternopolyanka Ternopil
29/08/2015WFC-2 KharkivWFC-2 Kharkiv-KharkivKharkiv
29/08/2015ATEKS-SDUShORATEKS-SDUShOR-WFC Ternopolyanka TernopilWFC Ternopolyanka Ternopil
29/08/2015Legenda-ShVSMLegenda-ShVSM-IllychivkaIllychivka
30/08/2015Yatran-Basis UmanYatran-Basis Uman-Rodyna-LitseyRodyna-Litsey
30/08/2015IllychivkaIllychivka-Legenda-ShVSMLegenda-ShVSM
05/09/2015Legenda-ShVSMLegenda-ShVSM-Rodyna-LitseyRodyna-Litsey
05/09/2015ATEKS-SDUShORATEKS-SDUShOR-WFC-2 KharkivWFC-2 Kharkiv