Latest photos

  • Kazbek Geteriyev (Irtysh Pavlodar)
  • FC Kairat Almaty celebrations
  • Yeldos Akhmetov (FC Kairat Almaty)
  • FC Kairat Almaty - FC Astana

Video 

Ten clubs switch to Europa League

Ten clubs switch to Europa League

Wednesday 23 August 2017