Latest photos

  • Mikhail Ignatov (Russia)
  • Dmitrii Zavarukhin (Russia) & Alexandru Osipov (Moldova)
  • Aleksandr Mikhailov (Russia) & Vasili Stefu (Moldova)
  • Classic Chisinau celebrate

Video 

 

UEFA cooperation