Latest photos

  • Rosenborg v Basel
  • Rosenborg v Basel
  • Rosenborg lineup
  • Atdhe Rashiti (Basel)

Video