Photos

  • Emin Soğuk (Istanbul)
  • Muhammet Raşit Yöndem (Istanbul) & Vasilii Boldescu (Soroca)
  • İskender Can (Istanbul)
  • Vasilii Boldescu (Soroca) & Hakan Çolak (Istanbul)