Sergei Pareiko

  • Date of birth : 31/01/1977
  • Position : Goalkeeper
  • Country : Estonia Estonia