Krzysztof Żukowski

  • Date of birth : 26/09/1985
  • Position : Goalkeeper
  • Country : Poland Poland