• Munas Dabbur & Valon Berisha (Salzburg)
  Munas Dabbur & Valon Berisha (Salzburg)
 • Marco Rose (Salzburg)
  Marco Rose (Salzburg)
 • CSKA Moskva players celebrate
  CSKA Moskva players celebrate
 • Salzburg players celebrate
  Salzburg players celebrate
 • CSKA Moskva players celebrate
  CSKA Moskva players celebrate
 • CSKA Moskva players celebrate
  CSKA Moskva players celebrate
 • CSKA Moskva players celebrate
  CSKA Moskva players celebrate
 • CSKA Moskva players celebrate
  CSKA Moskva players celebrate
 • CSKA Moskva players celebrate
  CSKA Moskva players celebrate
 • CSKA Moskva players celebrate
  CSKA Moskva players celebrate
1 of 10