Yaroslav Stavytskiy

Quick profile

  • Name: Yaroslav Stavytskiy
  • Position: Goalkeeper
  • Date of birth (Age): 07/02/1995 (23)
  • Country: Ukraine

Player statistics

Squad