Photos

  • Josè Mauri (Italy) & Barnabás Rácz (Hungary)
    Josè Mauri (Italy) & Barnabás Rácz (Hungary)
    Italy's Josè Mauri (No8) fights for the ball with Hungary's Barnabás Rácz (No10) during their UEFA European Under-17 Championship qualifier
    23 October 2012
    ©mlsz.hu

Player statistics

Squad