Photos

  • Kenan Karaman (Turkey) & Nikos Englezou (Cyprus)
    Kenan Karaman (Turkey) & Nikos Englezou (Cyprus)
    Kenan Karaman (R) fights for the ball with Nikos Englezou (L)
    28 May 2012
    ©sportsagency.dk

Player statistics

Squad