Latest photos

  • Action (Ordabasy)
  • Kairat Almaty fans
  • Kairat Almaty celebrate
  • Higuita (Kairat Almaty)

Video