• 90+1'
  Danilo
 • 90+1'
  Abdi
 • 90'
  Fotakis
 • 90'
  Fotakis
 • 89'
  Stafylidis
 • 89'
  Giannou
 • 88'
  Krešić
 • 88'
  Floro Flores
 • 87'
  Stafylidis
 • 86'
  Krešić
 • 86'
  Basta
 • 84'
  Pasquale
 • 84'
  Georgiadis (in) - Lino (out) .
 • 82'
  Abdi
 • 81'
  Fabbrini
 • 77'
  Pasquale
 • 76'
  Athanasiadis (in) - Giannou (out) .
 • 75'
  Armero
 • 75'
  Abdi
 • 72'
  Fabbrini
 • 70'
  Fabbrini
 • 69'
  Benatia
 • 69'
  Abdi
 • 67'
  Fabbrini
 • 66'
  Lazăr
 • 66'
  Lazăr
 • 63'
  Abdi
 • 62'
  Athanasiadis
 • 61'
  Fabbrini
 • 58'
  Handanovič
 • 58'
  Fotakis
 • 57'
  Pinzi (in) - Fabbrini (out) .
 • 54'
  Armero
 • 53'
  Pablo García
 • 52'
  Armero
 • 51'
  Pinzi
 • 50'
  Krešić
 • 50'
  Floro Flores
 • 50'
  Pinzi
 • 49'
  Floro Flores
 • 48'
  Krešić
 • 48'
  Danilo
 • 48'
  Pasquale
 • 46'
  Pinzi
 • 46'
 • 43'
  Abdi
 • 42'
  Floro Flores
 • 42'
  Danilo
 • 41'
  Pinzi
 • 39'
  Krešić
 • 39'
  Armero
 • 38'
  Krešić
 • 38'
  Floro Flores
 • 34'
  Armero
 • 34'
  Pablo García
 • 29'
  Fotakis
 • 27'
  Stafylidis
 • 27'
  Benatia
 • 26'
  Krešić
 • 26'
  Floro Flores
 • 23'
  Pazienza
 • 22'
  Pinzi
 • 22'
  Georgiadis
 • 21'
  Pinzi
 • 21'
  Georgiadis
 • 21'
  Athanasiadis
 • 20'
  Pazienza
 • 16'
  Pablo García
 • 11'
  Floro Flores
 • 10'
  Athanasiadis
 • 10'
  Krešić
 • 10'
  Floro Flores
 • 8'
  Pablo García
 • 7'
  Benatia
 • 6'
  Abdi
 • 3'
  Fotakis
 • 3'
  Floro Flores
 • 1'
  Salpingidis
 • 1'