NSK Olimpiyskyi

NSK Olimpiyskyi, Kyiv

Aleksandar Stavrev, Referee

Referee

Aleksandar Stavrev (MKD)

Assistant referees

Marjan Kirovski (MKD)

Dejan Kostadinov (MKD)

Fourth official

Dimitar Meckarovski (MKD)

11°C

clear night

The pitch is excellent

Top