UEFA.com works better on other browsers
For the best possible experience, we recommend using Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Squad

Goalkeepers

Nationality Age Matches played Minutes played 1 Nataliya Voskobovich
BLR
BLR 29 6 540
12 Palina Malayeva
BLR
BLR 20 - 270
12 Ekaterina Miklashevich
BLR
BLR 31 - 360
12 Ekaterina Kovalchuk
BLR
BLR 32 1 90
22 Maryia Svidunovich
BLR
BLR 23 1 450

Defenders

Nationality Age Matches played Minutes played 2 Viktoryia Kazakevich
BLR
BLR 25 7 676
6 Hanna Krasikava
BLR
BLR 20 - 360
7 Anastasia Popova
BLR
BLR 32 1 316
9 Anna Kozyupa
BLR
BLR 28 8 720
11 Yuliya Slesarchik
BLR
BLR 28 7 630
15 Arina Sitnikava
BLR
BLR 21 1 270
19 Elizaveta Giba
BLR
BLR 19 - 270
19 Anastasiya Novikava
BLR
BLR 24 4 360
20 Kseniya Kubichnaya
BLR
BLR 24 - 270
21 Valeryia Bohdan
BLR
BLR 22 5 494

Midfielders

Nationality Age Matches played Minutes played 3 Anastasiya Linnik
BLR
BLR 29 6 449
4 Anastasiya Shlapakova
BLR
BLR 23 8 364
5 Anna Sas
BLR
BLR 19 8 682
8 Tatsiana Markusheuskaya
BLR
BLR 29 7 213
10 Anastasiya Pobegaylo
BLR
BLR 19 5 241
13 Vita Nikalayenka
BLR
BLR 27 - 90
15 Anastasiya Shuppo
BLR
BLR 25 3 196
17 Tatyana Krasnova
BLR
BLR 27 3 332
18 Viktoryia Valiuk
BLR
BLR 20 8 376
21 Lizaveta Pinchuk
BLR
BLR 20 2 226
23 Anna Pilipenko
BLR
BLR 34 8 699

Forwards

Nationality Age Matches played Minutes played 6 Ekaterina Dudko
BLR
BLR 31 2 135
8 Elizaveta Sergeychik
BLR
BLR 26 - 90
14 Karyna Alkhovik
BLR
BLR 22 8 719
16 Milana Surovtseva
BLR
BLR 20 6 282
20 Darya Stsezhko
BLR
BLR 25 3 260

Coach

Yuri Maleev
BLR