Match info

Paphiakos Stadium

Paphiakos Stadium, Paphos

Ian McNabb, Referee

Referee

Ian McNabb (NIR)

Assistant referees

Georgios Argyropoulos (NIR)

Evagoras Evagorou (CYP)

Fourth official

Chrysovalantis Theouli (CYP)

Top