Breite

Breite, Schaffhausen

Markus Strömbergsson, Referee

Referee

Markus Strömbergsson (SWE)

Assistant referees

Mathias Klasenius (SWE)

Peter Martinsson (SWE)

Fourth official

Tobias Mattsson (SWE)