Ukraine

 • 12
  Riabovil (GK)
 • 3
  Kupiak
  45'
 • 4
  Hiryn
  82'
 • 7
  Koleshchuk
 • 8
  Kumeda
  73'
 • 9
  Shaynyuk
 • 11
  Kozlova
  25' 57'
 • 15
  Kozub
 • 17 C
  Rybalkina
  49' 55'
 • 19
  Bubniak
 • 22
  Kunina
  35' 90'

Albania

 • 1
  Mullaj (GK)
  36'
 • 2
  Dedgjonaj
 • 4
  Kasa
 • 5
  Jova
 • 7
  Begallo
 • 9 C
  Muja
 • 10
  Levenaj
  54'
 • 11
  Zarka
  89'
 • 14
  Xhindole
 • 15
  Cerkini
 • 20
  Bejleri
  65'
Bench Bench
 • 1
  Hlukh (GK)
 • 23
  Denyshchych (GK)
 • 5
  Hryb
 • 6
  Kravchenko
 • 13
  Semeniuk
  82'
 • 14
  Semenyuk
  55'
 • 16
  Kozub
 • 20
  Manziuk
 • 21
  Postol
  73'
 • 12
  Noka (GK)
 • 3
  Morava
 • 6
  Xhymerti
  54'
 • 8
  Leba
 • 13
  Zizoli
 • 16
  Kotarja
 • 17
  Kamberi
 • 18
  Lufo
  65' 90'
 • 19
  Hoda
  89'
Coach Coach
 • Nataliia Zinchenko
 • Nevil Dede
Top