Poland

 • 1
  Szperkowska (GK)
  Kierul (on) - Szperkowska (off) 46'
 • 2
  Tomasiak
  Tomasiak scores! 13'
 • 5
  Silny
  Homa (on) - Silny (off) 46'
 • 8
  Zieniewicz
 • 9
  Kozak
  Kozak scores! 78'
 • 10
  Filipczak
 • 11 C
  Achcińska
  Żurek (on) - Achcińska (off) 83'
 • 13
  Brzęczek
  Brzęczek scores! 55' Kulig (on) - Brzęczek (off) 70'
 • 17
  Buszewska
 • 19
  Padilla-Bidas
  Padilla-Bidas scores! 15' Padilla-Bidas scores! 68' Kałużna (on) - Padilla-Bidas (off) 83'
 • 20
  Konkol

Bulgaria

 • 1
  V. Ivanova (GK)
 • 3 C
  Y. Ivanova
 • 4
  Bessette
 • 5
  Yaneva
  Goranova (on) - Yaneva (off) 86'
 • 7
  Dzhaleva
  Beleva (on) - Dzhaleva (off) 86'
 • 8
  Iliycheva
 • 10
  Zastrug
 • 11
  I. Naydenova
 • 13
  Hristova
  G. Naydenova (on) - Hristova (off) 58'
 • 19
  Palagacheva
  Palagacheva is cautioned by the referee. 41'
 • 20
  Kefalova
  Shopska (on) - Kefalova (off) 75'
Bench Bench
 • 12
  Kierul (GK)
  Kierul (on) - Szperkowska (off) 46'
 • 3
  Glinka
 • 4
  Kulig
  Kulig (on) - Brzęczek (off) 70'
 • 6
  Radochońska
 • 7
  Materek
 • 14
  Żurek
  Żurek (on) - Achcińska (off) 83'
 • 15
  Kałużna
  Kałużna (on) - Padilla-Bidas (off) 83'
 • 16
  Sokołowska
 • 18
  Homa
  Homa (on) - Silny (off) 46'
 • 12
  Dimova (GK)
 • 2
  Ivanova
 • 6
  Beleva
  Beleva (on) - Dzhaleva (off) 86'
 • 9
  Goranova
  Goranova (on) - Yaneva (off) 86'
 • 15
  Dimitrova
 • 16
  Petkova
 • 17
  Petkova
 • 18
  G. Naydenova
  G. Naydenova (on) - Hristova (off) 58'
 • 22
  Shopska
  Shopska (on) - Kefalova (off) 75'
Coach Coach
 • Nina Patalon
 • Silviya Radoyska
Top