Spain

 • 1
  Lopez (GK)
 • 2
  Merida
  Substitution 33'
 • 7
  Hernández
  Substitution 46' Goal 45'+1
 • 11
  García
  Substitution 62'
 • 14
  Marin Martin
  Goal 59' Goal 82'
 • 15
  Nevado
 • 16
  Bernabe
  Substitution 74'
 • 18 C
  E. Navarro
 • 19
  Alonso
 • 20
  Martinez Salinas
  Goal 34'
 • 21
  Salvador

Greece

 • 1
  Vlasiadou (GK)
 • 2 C
  Vlassopoulou
 • 3
  Drakogiannaki
 • 5
  Tsoukala
 • 6
  Xanthi
 • 9
  Prifti
  Substitution 60'
 • 10
  Pachaki
  Substitution 90'
 • 11
  Mikrouli
 • 14
  Briasouli
 • 18
  Proxenou
 • 20
  Vasilakakou
Bench Bench
 • 13
  Coll (GK)
 • 3
  Tejada
 • 4
  Méndez
 • 5
  Fernàndez
 • 6
  Gutiérrez
  Substitution 46'
 • 8
  Esteve
  Substitution 74'
 • 9
  Ruiz
  Substitution 33' Goal 56'
 • 10
  López
  Substitution 62'
 • 12
  Peña
 • 12
  Psalti (GK)
 • 4
  Gatoudi
 • 7
  Kriezi
 • 8
  Akrivaki
  Substitution 90'
 • 15
  Voila
  Substitution 60'
 • 16
  Saich
 • 17
  Sakellari
 • 19
  Anastasiadou
Coach Coach
 • Pedro López
 • Aikaterini Falida