UEFA.com works better on other browsers
For the best possible experience, we recommend using Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Squad

Goalkeepers

Nationality Age Matches played Goals Conceded 1 Inna Botyanovskaya
BLR
BLR 39 3 -
12 Darya Zaiko
BLR
BLR 23 3 23

Defenders

Nationality Age Matches played Goals scored 2 Anastasiya Sidorchuk
BLR
BLR 22 3 -
3 Anastasiya Igrusha
BLR
BLR 21 3 -
5 Anna Marozava
BLR
BLR 27 3 -
6 Polina Shatsilenia
BLR
BLR 27 3 -
9 Natalya Vasilyeva
BLR
BLR 25 3 2

Forwards

Nationality Age Matches played Goals scored 10 Krystsina Tsikhavodava
BLR
BLR 20 3 -
11 Yana Ray
BLR
BLR 19 3 -
13 Tatyana Pelyovina
BLR
BLR 39 3 -
14 Olga Aniskovtseva
BLR
BLR 40 3 -
15 Liana Miroshnichenko
BLR
BLR 34 3 -
17 Elena Buzinova
BLR
BLR 33 3 1
18 Valeriya Kharitonchik
BLR
BLR 20 3 -

Coach

Sergei Kouznesov
BLR